All Service Schema

Predikningar & Bekännelser

Regelbundna Predikningar

Måndag – Torsdag

07:00, 18:00

Fredag

07:00, 18:00 (for kids)

Lördag

7:00, 18:00

Söndag

08:00, 10:00, 18:00

Helgdagens Predikningar


Aska Onsdag & Triduum

Ask Onsdag – 21 Feb, 2021

16:00, 18:00

Helig Torsdag – 1 April 2021

18:00

Långfredagen – 2 April, 2021

16:00, 18:00

Helgdag Lördag – 3 April, 2021

08:00, 18:00

Påsk Söndag – 4 April, 2021

08:00, 10:00, 18:00

Alla Helgons Dag

Söndag – 1 Nov

08:00, 10:00, 18:00

Bekännelse Datum och Tider


Regelbunden


VARJE FREDAG

17:00

Nyår


1 Jan, VARJE ÅR

17:00


Påsktid


20 Mars, 2021 – 1 April, 2021

08:00 – 12:00, 14:00 – 16:00, 17:00 – 18:00